Stresszkezelő tréning

Rövid intenzív csoport keretei között dolgozunk jól körülírt cél és időhatárok mellett, a stresszkezelés képességének fejlesztésén.

Elméleti ismeretek és önismeret összekapcsolása történik.

Páros és kiscsoportos kommunikációs gyakorlatok során tapasztalja meg a résztvevő saját viselkedésének másokra tett hatását.

Mind hétköznapi helyzetek, mind munkahelyi szituációk feldolgozásra kerülnek a csoport nyitottságának függvényében.

Különféle mentálhigiénés csoportmódszerek komplex alkalmazása segíti az elsajátított kompetenciák átvezetését a csoportlétet követő mindennapokba.

Kérjen ajánlatot!

Youtube
Facebook