Krízisintervenció

Az emberi élet folyamatos változások sora, amit olykor krízisként él meg a gyermek, a tinédzser, a felnőtt vagy az idősödő ember. Ha váratlan életesemények keresztezik az addigi utat, érdemes megállni, megpihenni, tájékozódni a továbbhaladást lehetővé tevő döntések meghozatala érdekében.

Mivel a krízis egyszerre veszély és esély az egyén szempontjából, a krízisintervenciót irányító szakember a problémamegoldás új eszközeinek megtalálásában segít.

A segítő kapcsolat hordozza a gyengét, a megnyíló új élettávlatok láthatóvá válnak. A verem mélyéről kikapaszkodó ember önbizalma, hite, életereje megújulhat.

Időpontot kérhet e-mailen vagy telefonon!

Youtube
Facebook