Kognitív viselkedésterápia

A kognitív terápia az egyén aktuális problémáinak megoldására irányul a személy tudatosságának finomodása révén. A cél a gondolkodás és viselkedés módosításán keresztül pozitívabb hangulat állandósítása, megfelelőbb alkalmazkodás elérése, ami magabiztosabb személyiséget eredményez. A terápiás beszélgetések során tetten érjük a megterhelő élethelyzetekben automatikusan megjelenő negatív gondolatokat, beazonosítjuk a szenvedést okozó attitűdöket, és megnevezzük az ezeket fenntartó, korábbi tapasztalatok alapján kialakult hiedelmeket.

Új nézőpontokat mérlegelve és megvalósítható új megoldásokat keresve egy sokkal adaptívabb életszemlélet, a mindenkori helyzetekhez alkalmazkodni kész gondolkodásmód, azaz kognitív struktúra, és a személy által sokkal hitelesebben vállalható magatartás alakul ki, és válik természetessé.

Az ülésekre egyénileg vagy csoportban, heti rendszerességgel, előre kialakított terápiás terv alapján kerül sor. A siker záloga a közös munka, és a hozott probléma - netán a már kialakult betegség, tünet, elakadás - személyre szabott értelmezése. Az átlagosan 12 találkozás közötti időben házi feladatok segítik a személyt körülvevő valóság pontosabb érzékelését, valamint a tartós érzelmi és magatartásbeli változást. Gyógyszert nem kap a kliens, a változás mentális úton, a gyógyító kapcsolat hordozó erejére támaszkodva és az ügyfél aktív együttműködésének köszönhetően jön, jöhet létre.

Youtube
Facebook