Képzettségek

Okleveles pszichológusként elsősorban magánpraxis keretein belül tevékenykedem.  Szakmai munkám során az egész embert tartom szem előtt, a maga teljes testi-lelki mivoltában, tekintetbe véve társas kapcsolatrendszerét, és számolva transzcendens iránti igényével. Célom az egyén és a közösség egészségének fejlesztése, gondozása.

Egyetemi végzettségeimet tekintve a pszichológia (Debreceni Egyetem BTK), a hittudomány (DRHE, F. A. Univ. Erlangen), és a mentális egészség (Semmelweis Egyetem), módszertani képzettségeimet tekintve a szervezetfejlesztés (inscape Köln), az egészségnevelés (SuliNova), a kognitív terápiák (VIKOTE-DEOEC), a pár- és családterápia (MCSE), valamint a zeneterápia (muscat Heidelberg) területén rendelkezem elméleti és gyakorlati ismeretekkel. Tanácsadó szakpszichológus diplomámat az ELTE-n szereztem. Licensszel  rendelkező coaching-pszichológus (CPL) vagyok.

Kutatási területem a közeli kapcsolaton belüli megbocsátás szociálpszichológiai és egészségpszichológiai összefüggéseinek vizsgálata, házaspárok kapcsolati válságainak kiengesztelődésre és személyes fejlődésre esélyt adó kezelése. Gyakorlati érdeklődésem hangsúlyosan az életvezetési és  párkapcsolati tanácsadás, a hivatásszemélyiség fejlesztése, karriercoaching, valamint az egyéni, team-, és csoportos szupervízió. Felnőttképzési szakértőként is megszólítható vagyok.

Youtube
Facebook