Iskolai egészségnevelő programok

A testi-lelki egészség témája köré szervezett iskolai programok – egészségnap, tematikus szülői értekezlet, rendhagyó osztályfőnöki órák – keretébe ágyazottan vállalom előadások tartását, workshopok vezetését a mindenkori helyi személyi és tárgyi feltételeket szem előtt tartva, az iskolavezetéssel közösen kialakított terv, célok és igények alapján.

A közösségi lelki egészség fejlesztésének és ápolásának alapvető színterei a köznevelési intézmények, ennélfogva a tipikusan megjelenő és feldolgozásra kerülő témák a családi együttélést, a párkapcsolatra felkészülést, a függőségek kialakulásának megelőzését, és az autonóm, alkotóképes és eredményes felnőttlét ismérveit érintik.

Youtube
Facebook