Praxis pietatis
2014. január 19, Vasárnap

Az úgynevezett végső kérdések – mint pl. Mi az életem értelme? Mi célból, mi végre vagyok e világon? – előbb vagy utóbb megválaszolásra várnak bennünk.

Hozzátartozói csoport
2014. január 1, Szerda

Feltöltés alatt...

Gyászcsoport
2014. január 1, Szerda

Feltöltés alatt...

Iskolai egészségnevelő programok
2013. december 28, Szombat

A testi-lelki egészség témája köré szervezett iskolai programok – egészségnap, tematikus szülői értekezlet, rendhagyó osztályfőnöki órák – keretébe ágyazottan vállalom előadások tartását, workshopok vezetését, az iskolavezetéssel közösen kialakított terv, célok és igények alapján.

Ifjúsági mentálhigiénés foglalkozások
2013. december 28, Szombat

Középiskolai vagy felsőoktatási kollégiumok lakói számára, civil közösségek ifjúsági csoportjai számára kínálok a korosztály igényeivel összehangolt fejlesztő csoportfoglalkozásokat.

Stresszkezelő tréning
2013. december 21, Szombat

Rövid intenzív csoport keretei között dolgozunk jól körülírt cél és időhatárok mellett a stresszkezelés képességének fejlesztésén.

Csapatépítés
2013. december 21, Szombat

Tréningjeim tematikája a megbízó kérése, saját bevált szakmai szempontjaim és a mindenkori résztvevőkben rejlő sokszínű lehetőségek egymásra vonatkoztatása nyomán alakul ki.

Önérvényesítés fejlesztés
2013. december 21, Szombat

Az asszertív viselkedés játékos gyakorlatok segítségével is elsajátítható, hogy aztán a családi kapcsolatok vagy a szervezeti kultúra elemi mozgatójává váljon.

Krízisintervenció
2013. december 21, Szombat

A verem mélyéről kikapaszkodó ember önbizalma, hite, életereje megújulhat.

Személyközpontú terápia
2013. december 21, Szombat

A kezdetben egy megoldhatatlannak tűnő problémával érkező emberből felszabadult, fejlődéskész, bátrabb ember válhat, aki sokkal eredményesebben néz szembe az eléje kerülő kihívásokkal és kérdésekkel.

Tréning
2013. december 21, Szombat

Lehetőséget kínálok a szervezeti kultúra analitikus megközelítése által a vezetői kompetencia fejlesztését célzó peer–szupervízió igénybe vételére.

Kiégés megelőzés
2013. december 15, Vasárnap

Lehetőség van mind egyéni konzultációra, mind team vagy csoportos foglalkozás igénybe vételére. Tematikájában ez a z együttműködés a munkahelyi tapasztalatok megbeszélésére, stresszkeltő szituációk dramatikus feldolgozására, stresszkezelési technikák elsajátítására épül, miközben lehetőséget kínál az érzelmi egyensúly újra-megtalálására és a hivatás újra-felvállalására.

Sématerápia
2013. december 15, Vasárnap

Gyógyító-öngyógyító kalandra hívom az életük, kapcsolataik valamely pontján elakadt embertársaimat.

Időtartam, óradíjak
2013. december 15, Vasárnap

A kialakult gyakorlat szerint max. 10-12 konzultációs ülésre kerül sor. A csoportos foglalkozások időtartama és költsége a szervezeti igényekhez és lehetőségekhez igazodik.

Konfliktuskezelő tréning
2013. október 23, Szerda

Tréningjeimen még konfliktuskezelés címén is derűs hangulat, eleven és őszinte légkör uralkodik, a résztvevők újragondolt célokkal, és új szempontokkal gazdagodva indulnak tovább.

Párkapcsolati kommunikáció fejlesztés
2013. október 23, Szerda

Ezen az úton a felek közelebb kerülnek egymáshoz, mélyül intimitásuk, szilárdul egymás iránti kötődésük.

Hogyan zajlik egy ülés?
2013. október 23, Szerda

A közös munka a bizalomra és a teherbíró terápiás kapcsolatra épül.

Önismeret fejlesztés zeneterápiával
2013. október 23, Szerda

Kiegyensúlyozottabb érzelmi élet, alkotó gondolatok, szeretetteljesebb emberi viszonyok jelzik vissza a művészetterápia ezen eszközének hatékonyságát.

Coaching
2013. október 6, Vasárnap

Cél: a személyes fejlődés elősegítése, magánélet és hivatás egyensúlyának kialakítása, személyes hatékonyság növelése, munkahelyi stressz kezelése.

Milyen problémával fordulhat hozzám?
2013. október 6, Vasárnap

Ha szenvedést él át, amely akadályozza mindennapi életvezetésében, - ha új feladattal, csaknem erőn felüli kihívással szembesül, - ha hivatástudatában szeretne megerősödni, szakmai teljesítményében fejlődni, - ha emberi kapcsolatait megrendültnek, bizonytalannak érzi.

Kognitív viselkedésterápia
2013. október 6, Vasárnap

Gyógyszert nem kap a kliens - a változás mentális úton, a gyógyító kapcsolat hordozó erejére támaszkodva és az ügyfél aktív együttműködésének köszönhetően jön, jöhet létre.

Rendszerszemléletű pár- és családterápia
2013. október 6, Vasárnap

A családi harmónia nagyban hozzájárul tagjainak testi-lelki egészségéhez.


 1 
 2 
  tovább  
Youtube
Facebook