A vezetés művészete

A vezetés művészete címmel meghirdetett tréningem három összetevőre épül, csakúgy mint általában a művészi érvényesülés útja:
amit magunkkal hoztunk, ami tanulható, és amit a környezet, konkrétan a szervezeti közeg magában rejt; 
tehát a tehetség, a szorgalom, valamint a kínálkozó lehetőségek együttes, egymásra ható mozgósítása.

A tréning tematikája ennek megfelelően: 
1. A hivatásszemélyiség fejlesztése önismereti módszerekkel, magánélet és hivatás egyensúlyának elősegítése.
2. Önmenedzsment gyakorlása hétköznapi vezetői szituációk újraalkotásával.
3. Saját szervezeti struktúra áttekintése, konfliktushelyzetek analizálása és feldolgozása különféle csoportmódszerekkel. A teljesímény-növelés esélyeinek kitapintása a csapatépítés eszköztára felhasználásával.
Youtube
Facebook