Szeretettel köszöntöm honlapomon!

Ezen a weboldalon léleküdítő olvasnivalókat talál, a szervezeti és a magánélet területeire alkalmazott egészségpszichológiai szolgáltatások közül választhat.

Úgy szólítom meg Tisztelt Látogatómat a következő sorokban – s ha jónak látja, személyesen –, mint egészségre vágyó embert, aki teste-lelke-szelleme és kapcsolatai kölcsönhatásának tudatában mind teljesebb, lényegibb életet szeretne élni.

Az általam felkínált szolgáltatások – tanácsadás, képzés, terápia, coaching – különféle szükségletek felől közelítve segítik elő a mind hatékonyabb, harmonikusabb, örömtelibb élet alakítását. A személyre szabott, az ügyfél igényeire épülő, gyakorlatias készségeket célzó egyéni konzultációk illetve csoportos programok a kihívásokat vállaló érett személyiség kifejlődését, a szakmai eredményességet, a hivatás és magánélet egyensúlyát, a személyes lelki higiénét szolgálják.

A cél: maga az út.

Út az EGÉSZséghez, az emberi kiteljesedéshez.


Testünk hordoz, véd és jelez egész életünk során. Növekedése, fejlettsége, épsége az egészség elsődleges mutatója, karbantartása a modern életvitel folytán külön feladatot jelent számunkra. A rekreáció, testi egészségünk megőrzése, fejlesztése mind inkább csak mentális eszközök mozgósításával, egészségtudatos szemlélet elsajátítása útján valósítható meg.
Lelkünk gazdagságából merítünk ínséges időkben csakúgy, mint örömök közepette. Lelki egészségünk kellő önismeret, önbizalom és énerő kifejlesztését igényli. A test edzéséhez hasonlóan a lelki kondíció fenntartása teszi lehetővé, hogy pszichológiai immunrendszerünk a teljesítménykényszer, a stressz, a veszteségek és lelki traumák hatásait kiküszöbölje, vagy további belső fejlődés forrásává tegye.

Kapcsolataink nélkül csonkának érezzük magunkat. Társas háló híján könnyen elúszunk az árral. Kapcsolati intimitásra, önmagunk megosztására olyan szükségünk van, mint egy falat kenyérre. A környezet feletti kontroll érzése is közösségi élmények nyomán gyakorolható és élhető meg. Nincs tehát Én Te nélkül, nincs egészséges egyén a Másik nélkül.
Spiritualitásunk láthatatlan kötődéseinket foglalja magába. A belső mélységek és magasságok, mint szenvedés és szenvedély, még egyetlen ember életéből sem maradtak ki. Az istenkapcsolat iránti vágy is el van rejtve az emberi lélek mélyén, mint kitöltésre váró belső űr. Földünkért viselt közös felelősségünk a fenntarthatóság mértékletességre intő motívumában ragadható és élhető meg. Szellemi gyökereink nemzeti múltunk, társadalmi értékrendszerek, generációs hagyományok és családi tradíciók bonyolult szövedékéből állnak.

Egészségünk gondozása ebben az integrált szemléletben, a bio-pszicho-szocio-spirituális egységben a leghatékonyabb. Bármely tekintetben sikerül fejlődést elérni, sorsunk kézben tartása annál biztosabb. Ezen az úton indulhatunk el együtt.

dr. Kis Médea
Youtube
Facebook